Försvarsadvokat i Göteborg

När man ska leta efter en Försvarsadvokat i Göteborg så finns det flera faktorer man bör tänka på. En viktig faktor är att man som svensk medborgare har rätten att önska sig vilken som helst av de försvarsadvokater som finns tillgängliga. Olika försvarsadvokater har olika specialiteter vilket gör det extra viktigt att välja en advokat som passar det egna behovet.

Kostnader för en försvarsadvokat

Som svensk medborgare har man rätten till en försvarsadvokat där staten går in och betalar en del av kostnaden. Blir man fälld i en rättegång ska man betala den andra delen av kostnaden. Blir man däremot frikänd så behöver man inte betala någonting då rättegångskostnaden i detta fallet tillfaller försvarsadvokaten.

Det finns dock andra typer av skydd relaterat till kostnader för en rättegång. Har man exempelvis en hemförsäkring så har man rätt till en ersättning även om man blir fälld i en rättegång. Det tillkommer dock en självrisk man måste betala för att försäkringen ska vara gällande. Hemförsäkringen är alltså en trygghet för en privatperson då försvarsadvokaten inte kommer innebära några större kostnader oavsett om man vinner målet eller inte.

Vilken försvarsadvokat ska jag välja

Det är fullt möjligt att hitta en mycket kompetent försvarsadvokat i Göteborg. Det första man bör tänka på är om man vill ha en offentlig försvarare som agerar i egenskap av försvarsadvokat eller en privat försvarare som agerar i egenskap av försvarsadvokat. En offentlig försvarare blir du tilldelad i ett tidigt skede av brottsutredningen såvida du inte letat och bestämt dig för en privat försvarare som företrädare i ditt ärende.

Försvarsadvokat i Göteborg - hur man hittar rätt

Det finns inget krav på att en försvarsadvokat ska ha genomgått en viss typ av utbildning. Det enda krav som finns är att man ska ha avklarat juristutbildningen och den praktik som krävs för att få kalla sig advokat. Advokatsamfundet ställer endast krav vad gäller arbetssätt. Det finns alltså advokater som är nischade mot många olika områden, även vad gäller försvarsadvokater. Det är något man måste ha vetskapen om när man väljer försvarsadvokat i Göteborg.

En sammanfattning om försvarsadvokater

En försvarsadvokat i Göteborg bör ha den kompetens som krävs för att företräda dig inom ditt specifika brottsärende. När du väljer försvarsadvokat måste du också känna till dina rättigheter och vad du eventuellt kommer få betala för din försvarare. Att ha en hemförsäkring eller annan privatförsäkring underlättar mycket då du inte behöver vara så bekymrad om eventuella kostnader som tillkommer. I vilket fall så ska staten stå för en del av de kostnader som tillkommer när man har en offentlig försvarare.